ნომრის პორტირება

რეალური პორტირება მას მერე დაიწყება რაც ფიზიკურად მიიღებთ სიმ ბარათს და გააკეთებთ ნომრის აქტივაციას

უკან დაბრუნება